DİZAYN HAVUZ SİSTEMLERİ
Ana Sayfa      havuz-bakım-servisi
havuz bakımı ve temizlik ekipmanları havuz kepçesi havuz fırçası havuz pompası havuz kumu havuz ızgara teskit www.dizaynhavuz.com
HAVUZ BAKIM EKİPMANLARI
YÜZME HAVUZU SPA JAKUZİ  temizlik ekipman ürünleri havuz fırçası süpürgesi kepçe sap havuz hortumu havuz klornatörü  ve daha fazlası için iletişime geçebilirsiniz.
www.dizaynhavuz.com-havuz bakımı hakında bilmek istediğini herşey
Havuz Bakım ve temizlik Hizmeti 
yüzme havuzun bakım temizlik işleri firmamız tarafından titizlikle yapılır
talebiniz doğrultusunda bölgesel gün belirlenir kimyasal dahil veya sadece bakım yapma hizmetlerimizi seçebilirsiniz personelimizin havuz operatörü sertifikası mevcuttur uzman kadromuz ile havuz bakımı işini gözünüzü arkada bırakmayacak şekilde yaparız. 
 
 
 
 
 
 
 
HAVUZ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIRGÜNLÜK BAKIM ( sabah kontrolü)

 

1.      İşletme açılmadan önce pH, klor,siyanürik asit değerleri ölçülür

2.      Skimer sepetlerinin veya taşma kanallarının, havuz yüzeyinin, havuz çevresinin temizliği yapılır

3.      Havuz giriş bölümündeki ayak havuzunun temizliği yapılarak ayak dezenfektanı ile

      tekrar doldurulur

4.   Havuz çevresindeki duşların kontrolü yapılır.

İşletme bilgilendirme panosuna pH klor değerleri ve ısı değeri yazılır.

4.      Motor ön sepetlerinin temizlenir, kum filtresi, elektrik tesisatı ve mekanik    

      tesisatın kontrolü yapılır.

5.      Denge deposundaki su seviyesi kontrol edilir.

 

GÜNLÜK BAKIM (öğle kontrolü)

 

 1. pH,klor ve ısı ölçümü yapılır.
 2. Değerler panoda güncellenir.
 3. Ayak havuzunun kontrolü yapılır.
 4. Havuz çevresinin kontrolü yapılır.

                                                                         GÜNLÜK BAKIM (akşam kontrolü ve ilaveler)  

 • pH,klor ölçümü yapılır.
 • İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.
 • Havuzu kullanan yüzücü sayısına istinaden kişi başı 30 L. su ilavesi yapılır.
 • HAVUZUN TEMİZLENMESİ ( GÜN AŞIRI )

   

  1.      Taban ve duvar temizliği 2 günde bir yapılır.

  2.      Temizlik yapılmasından önceki gün akşamı çökeltici atılır. Havuz sirkülasyon pompası 2 saat çalıştırıldıktan sonra durdurularak havuz suyu dinlenmeye bırakılır ve duvarları fırçalanır.

  3.      Vakum vanası açılarak hortum tertibatı kurulur.

  4.      Havuz tabanı süpürge ile yavaşça, bir doğrultu çizgisinde temizlenir. Tabanda eğer tortu miktarı çok ise filtreden geçirmeden su ile beraber tahliye edilir.

  5.      Hortum tertibatı toparlanır ve vakum vanası kapatılır. Skimerli ise Skimer vanası, taşmalı ise denge deposu vanası açılır. 

  6.      Motor ön sepetleri temizlenir.

  7.      Kum filtresi ters yıkama yaptırılıp durulaması yapıldıktan sonra havuz normal çalışmaya alınır.

  8.      Denge deposuna su ilavesi yapılır.

  9.      Havuz yüzeyinde veya tabanında yaprak vb. kalıntılar varsa kepçe yardımı ile alınır.

  10.  Ayak havuzu boşaltılarak temizliği yapılır ve tekrar doldurulur.

  11.   Duşlar, tuvaletler, soyunma odaları ve gezinti alanının temizliği yapılır.

  12.  Günlük bakım uygulamasında yapılan işlemler uygulanarak işletmeye alınır.

  13.  Temizlik işlemi yapıldıktan sonra ½ saat havuza girilmez.

  14.  İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.

   

  Klor kısa tanımlayalım


   HAVUZ İÇİN KLOR

  1774 yılında İsveçli kimyager Carl Scheele deneme için tuzruhu içine pudra karıştırdığında Klor oldu böylelikle kloru keşfetti.  İsmini Yunanca yeşil kelimesinden almıştır. 


  Klor nasıl yapılır?

   

  Klor tuzlu suyun elektrolizi ile elde edilir. Elektrik 2NaCl (tuz) ve 2H20 (su) üzerinden iletildiğinde, atomlar Cl2 ayrışır (klor) 2NaOH + (sodyum hidroksit) + H2 (hidrojen). Klor imalatında, Cl2 kendi gaz halinde izole edilmiştir.
   

  Klor sterilize etmek için  Nasıl Çalışır?


  Klor suya eklendiği zaman, başka bir ayrışma meydana gelir. Cl2 suya eklediğimizde (klor) + H2O (su),  HOCl olarak dönüşür (hipoklorik asit) + HCl (hidroklorik asit).oluşumu su sıcaklığına bağlıdır, ve özellikle suyun pH ı bu oluşumu etkiler.

  Hipokloröz asit klorun aktif, öldürme şeklidir. Bu havuz suyunda gerçek anlamda durmadan çalışır 

  Klor molekül veya iyonların hücre duvarlarını aşarak acımasızca iç enzimleri, yapıları tahrip ederek mikroorganizmaları öldürür.

   Bu durumda, hücre okside olmuş olur. Hipokloröz molekülü karşılaştığı enzimlere göre de-aktif olma, durumuna dönebilir tabi bu dönüşüm yok olma demek değil varlığını oksitleme için yetersiz düzeyde  kaldığı için diğer forma tutunma şeklinde  kloramin olarak adlandırılır., bir azot veya amonyak bileşiği ile savaşında zayıf taraf olursa bu bileşik ile birleşir, ya da bileşen atomların içine yok oluncaya kadar zayıfda olsa oksidlemeye devam eder.

  Kloraminler diğer adı ile bağlı klor

   

  hipoklorit iyonu (OCl - klor suya ilave edildiğinde, hipokloröz asit (su içinde klor en güçlü öldürme şekli HOCI) dönüşür . PH arttıkça, klorun öldürme gücü azalır Test kitlerde DPD 1 serbest klor ölçüsüdür. Bağlı klor ise toplam klorun bulunması ile serbet klorun toplam değerden çıkarılması sonucunda ortaya çıkar

        tespit için numune kabına su alınız serbest klor için DPD1 atarak sonucu not alınız DPD1 attığımız suya DPD3 hapı ilave ediniz çıkan toplam klor sonucudur not ediniz

       bağlı klor seviyesini bulmak için bulduğumuz değerleri toplam klor değerinden  Serbest klor  değerini çıkartarak bağlı kloru buluruz.

  Serbest klor suda dezenfekte edicidir.

  Bağlı klor ise etkisi çok zayıflamış fakat tahriş özelliği artmıştır diğer elementler ile birleşerek yan artık olarak ortaya çıkar.

  Klor molekülleri suyun içerisinde limit değerlerin üstüne çıkmış amonyak ve azot bileşikleri ile birleşerek kloraminleri ,yani bağlı kloru oluşturur (bazen kombine Klor da denir) . Amonyak ve nitrojen ile birleştirerek, oluşan kloramin gücünü çok kaybeder. Kloraminler serbest klor molekülünden 60 ila 80 kat daha az etkilidir.

  Kloraminler havuz suyu içinde herhangi bir zamanda amonyak ve azot miktarının artması ile oluşur. Amonyak ve azot bileşikleri havuz suyuna  terleme, idrar, tükürük, balgam ve dışkı şeklinde  yüzücüler tarafından oluşturulmaktadır. aktif bir yüzücü, saatte bir ortalama 200mg ter bırakır Amonyak ve azot bileşikleri, aynı zamanda, yağmur ilde , özellikle asit yağmuru diye tarif edilen atmosferik yapının  ve l otomobillerin bıraktığı çözünmüş maddelerdir. Ayrıca Birçok çim ürünleri nitrojen amonyak, fosfat, içerik barındırır bunların hepsi havuzlar için çok kötü, çünkü bunların varlığında oluşan kloraminler hem havuz için kullanılacak kimyasalı arttırır hem de su içerisinde oluşacak bakterilere yem kaynağı olacak dezenfeksiyonu zorlaştıracaktır. bu gibi durumlarda havuz bakımı ve temizliği özel ilgi ister

  Kloraminler (bağlı klor) havuz suyunun kalitesini düşürmekle kalmadığı gibi kötü tat ağır koku ve tahriş özelliği yükselir kloraminlerin çok olduğu havuzlarda göz ve cilt tahrişi ve boğaz enfeksiyonları artar.

   

  BAĞLI KLOR ÜÇ ŞEKİLDE HAVUZDAN UZAKLAŞTIRILABİLİR.

   

  1. ŞOKLAMA YAPARAK klor ekleyerek klor seviyesi  5 ile10 ppm  arasına yükseltilerek en az  4 saat süreyle şok klor seviyesinde tutulur. Buna ŞOK klorlama denir.

  Kloraminleri ortadan kaldırabilmek için oran ortalama minimum 7,6-1 olmalıdır.  Toplam oksidasyon yer aldığı " klorlama cetvelinde " A eşiğine ulaşmış olmalıdır. Havuza uygulanan bu şok klor dalgası molekül kombinasyonlarını parçalayarak kloraminleri yani bağlı kloru yok edecektir.. Klor düzeyi 3 ppm veya daha altına düşmeden yada düşürülmeden Yüzücülerin havuz suyuna girmemesi gerekir.


  1. klorsuz şoklama ajanları ekleyerek   Bunun için kullanılan kimyasal Ortalama olarak .Havuz suyunun her 10.m3  için şok EN AZ bir LİTRE eklenmesini gerektirir. klorsuz şok kullanırken klor azor oranı aynı A eşiğine ulaşmış olmalıdır.

  Yani, emin olmak için, çıkan toplam metreküpe kullanılacak miktarın yarısı kadar fazla kullanılması gerekebilir.


  1. OZON ile oksitleyerek

  Havuz devresine bağlanacak ozon sisteminden çıkan ozon gazı temas tankı içinde kontak süresi minimum 3 olacak şekilde suya verilir ise içerisinde amonyak ve nitrojeni barındıran su moleküllerini oksitleyerek amonyak ve nitrojeni yok edebilecek kadar güçlü bir oksidandır.

   

              Yukarıda yazılı işlemlere ilaveten bakanlığın verdiği minimum kişi başı su değişimi ölçüsünde taze su alınması suyun dengede tutulmasına yardımcı olur.

   HAVUZ BAKIM VE TEMİZLİĞİ İÇİN BASİT ÇÖZÜMLER

   DİZAYN HAVUZ GENEL DURUM ÇÖZÜM TABLOSU

  MAT GÖRÜNEN SU

  DENGESİZ PH

  DÜŞÜK KLOR

  YÜKSEK SİYANÜRİK ASİT

   

  PH AYARLA

  ŞOKLAMA YAP

  TEMİZ SU İLAVE ET

  BULANIK SU

  ZAYIF FİLTRASYON

  DENGESİZ PH

  ALKALİTE YÜKSEK

  FİLTRE KONTROL

  PH AYARLA

  ÇÖKELTİÇİ EKLE

   

  RENKLİ SU

  METAL İYON ÇOKLUĞU

   

  DUVARLARDA TAŞ OLUŞUMU

  TABANDA KALIN TABAKA

  ALKALİTE YÜKSEK

  PH YÜKSEK

  ALKALİTEYİ DÜŞÜR

  PH AYARLA

  GÖZ-CİLT TAHRİŞİ

  PH AYARSIZ

  BAĞLI KLOR YÜKSEK

  STABİLİZER YÜKSEK

  PH AYARLA

  SU İLAVE ET

  ŞOKLAMA YAP

  AŞIRI KLOR KOKUSU

  GÖZDE YANMA

  SERBEST KLOR DÜŞÜK

  BAĞLI KLOR YÜKSEK

  BAĞLI KLOR DÜŞÜR

  SERBEST KLOR AYARLA

  SU İLAVE ET

  MAYOLARIN YIRTILMASI

  KLOR SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK

  KLOR AYARLA

  SU İLAVE ET

  YOSUN OLUŞUMU

  KLOR DÜŞÜK

  ŞOKLAMA YAP YOSUN ÖLDÜRÜCÜ İLAVE ET

  HAVUZ SUYUNDA KÖPÜRME

  YÜKSEK YOSUN ÖLDÜRÜCÜ

  ŞOKLAMA YAP

  SU İLEVE ET

   

   
   
   
   
   
   
  DİZAYN HAVUZ BAKIM SERVİSİ
  HAVUZ BAKIMI FİYATLARI 
  HAVUZ BAKIM FİRMALARI
  HAVUZ BAKIM UZMANI