DİZAYN HAVUZ SİSTEMLERİ
Ana Sayfa      BAKIM

DETAYLI BİLGİ VE FİYAT ARAŞTIRMASI İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ


 HAVUZ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ İÇİN BASİT ÇÖZÜMLER
SIK YAŞANAN YÜZME HAVUZU SORUNLARI


MAT GÖRÜNEN SU
DENGESİZ PH
DÜŞÜK KLOR
YÜKSEK SİTEBİLİZASYON 
 
PH AYARLA
ŞOKLAMA YAP
TEMİZ SU İLAVE ET

BULANIK SU
ZAYIF FİLTRASYON
DENGESİZ PH
ALKALİNİTE YÜKSEK
FİLTRE KONTROL
PH AYARLA
ÇÖKTÜRÜCÜ  EKLE
 

RENKLİ SU

METAL İYON ÇOKLUĞU

 
ŞOKLAMA YAPINIZ 
DUVARLARDA TAŞ OLUŞUMU
TABANDA KALIN TABAKA
ALKALİTE YÜKSEK
PH YÜKSEK
ALKALİTEYİ DÜŞÜR
PH AYARLA
GÖZ-CİLT TAHRİŞİ
PH AYARSIZ
BAĞLI KLOR YÜKSEK
STABİLİZER YÜKSEK
PH AYARLA
SU İLAVE ET
ŞOKLAMA YAP
AŞIRI KLOR KOKUSU
GÖZDE YANMA


SERBEST KLOR DÜŞÜK
BAĞLI KLOR YÜKSEK
BAĞLI KLOR DÜŞÜR
SERBEST KLOR AYARLA
SU İLAVE ET

MAYOLARIN 
SOLMASI YIRTILMASI


KLOR SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK

KLOR AYARLA
SU İLAVE ET

YOSUN OLUŞUMU
KLOR DÜŞÜK
DIŞ ETKENLERİ UZAKLAŞTIR
ŞOKLAMA YAP
YOSUN ÖLDÜRÜCÜ İLAVE ET
HAVUZ SUYUNDA KÖPÜRME OLUŞUMU

YÜKSEK YOSUN ÖLDÜRÜCÜ
ŞOKLAMA YAP
SU İLEVE ET


YÜZME HAVUZU BAKIMI TEMİZLİ NASIL YAPILIR  - HAVUZ BAKIMI HAKKINDA TEKNİK BİLGİSEZON BAŞINDA YAPILACAK BAKIM İŞLEMİ

 

Havuz tamamen boşaltılarak duvarları, tabanı, gezinti alanı, taşma kanalı ve denge deposu asit çözeltisi ile yıkanır.
Seramik iç kaplama porselen bordürler veya travertenler taşma kanallarının seramikleri, gezinti alanının kaplaması kontrol edilir ve gevşemiş, boşalmış, çatlamış kaplamalar sökülerek tamiratı yapılır.
Havuz içi kaplamalarının, bordürlerin veya travertenlerin, taşma kanalı seramiklerinin denge deposu kaplamasının ve teras kaplamalarının derzleri kontrol edilerek gerekirse yeniden yapılır.
Elektrik tesisatı ekipmanlarının temizlikleri ve bakımları yapılarak eksikleri giderilir.
Mekanik tesisatta bulunan kaçaklar giderilir.
Kum filtresi açılarak kumları kontrol edilip, eksikse tamamlanır gerekirse yenilenir.
Sirkülasyon pompaları sökülerek motor ve pompa bölümleri bakımı yapılır.
Taşma kanalları üzerindeki ızgaralar kontrol edilip aşınmışsa yenilenir.
Havuz ampulleri, trafoları kontrol edilir.
Havuz dolum öncesi su ile temizliği yapılıp, yosun öldürücü çözelti ile duvarları, tabanı fırçalanır ve 2 saat güneşte bırakılarak kurutulur.
Havuz ve denge deposu temiz su ile doldurulur.
pH seviyesi 7.2 – 7.6 arası ayarlanır.
Kum filtreleri ters yıkama yaptırılır.
Havuz suyuna çökeltici atılıp 2 saat çalıştırıldıktan sonra havuz suyu dinlenmeye bırakılır.
Ertesi gün havuz tabanına biriken tortu çok ise filtreye uğratmadan temizliği yapılır.
Havuz suyu şok klor ile şoklanır.
Havuza yosun öldürücü ilave edilir.
Günlük bakım uygulamalarında yapılan işlemler sırası ile yapılır.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.

 


HAVUZDA DOLUMDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

 

Havuz dolum öncesi duvarları, tabanı yıkama yapılarak oluşan kir, yağ ve kireç kalıntıları temizlenmiş olur
Temizlik sonrası, havuz duvar ve tabanına, yosun önleyici, fırça ile sürülüp 1 saat beklenir
Temiz su burada kasıt havuz sunun kimyasal özelliklerinin uygunluğudur  ve havuz suyu olarak dengeye gelebilecek bir su kaynağından dolumu yapılır. 
 

 DOLUM SONRASI HAVUZUN ŞARTLANDIRILMASI  (KULLANIMA HAZIRLIK)

 

pH seviyesi kontrol edilmeli 7.2 – 7.6 arası ayarlanmalı.
Çökeltici ( topaklayıcı ) atılıp Bir gün beklenir. Sonra bu dibe çöken partiküller filtreye uğratmadan rögara gönderilir. ( dışarı tahliye edilir. )
Motor ön sepeti temizlenir. Kum filtresi ters yıkama yapılır.
Şok klor ile şoklama yapılır ve yosun öldürücü ilave edilir. Havuz en az 24 saat devamlı çalışmaya alınarak suyun içinde bulunan kimyasalların filtre üzerinde zorlaması ile mikroorganizmaların bertaraf edilmesi sağlanır.
Havuz suyu ölçümü yapılarak pH klor seviyesi ve diğer parametreler kontrol edilir. İstenilen düzeyde ise havuz işletmeye alınır.


GÜNLÜK BAKIM ( sabah kontrolü)

 
 
İşletme açılmadan önce pH, klor,siyanürik asit değerleri ölçülür
Skimer sepetlerinin veya taşma kanallarının, havuz yüzeyinin, havuz çevresinin temizliği yapılır
Havuz giriş bölümündeki ayak havuzunun temizliği yapılarak ayak dezenfektanı ile
tekrar doldurulur
Havuz çevresindeki duşların kontrolü yapılır.
İşletme bilgilendirme panosuna pH klor değerleri ve ısı değeri yazılır.
Motor ön sepetlerinin temizlenir, kum filtresi, elektrik tesisatı ve mekanik    
tesisatın kontrolü yapılır.
Denge deposundaki su seviyesi kontrol edilir
.
 

 GÜNLÜK BAKIM (öğle kontrolü)

 
 
pH,klor ve ısı ölçümü yapılır.
Değerler panoda güncellenir.
Ayak havuzunun kontrolü yapılır.
Havuz çevresinin kontrolü yapılır.


GÜNLÜK BAKIM (akşam kontrolü ve ilaveler)  

 

pH,klor ölçümü yapılır.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.
Havuzu kullanan yüzücü sayısına istinaden kişi başı 30 L. su ilavesi yapılır.


 HAVUZUN TEMİZLENMESİ ( GÜN AŞIRI )

 
 
Taban ve duvar temizliği 2 günde bir yapılır.
Temizlik yapılmasından önceki gün akşamı çökeltici atılır. Havuz sirkülasyon pompası 2 saat çalıştırıldıktan sonra durdurularak havuz suyu dinlenmeye bırakılır ve duvarları fırçalanır.
Vakum vanası açılarak hortum tertibatı kurulur.
Havuz tabanı süpürge ile yavaşça, bir doğrultu çizgisinde temizlenir. Tabanda eğer tortu miktarı çok ise filtreden geçirmeden su ile beraber tahliye edilir.
Hortum tertibatı toparlanır ve vakum vanası kapatılır. Skimerli ise Skimer vanası, taşmalı ise denge deposu vanası açılır. 
Motor ön sepetleri temizlenir.
Kum filtresi ters yıkama yaptırılıp durulaması yapıldıktan sonra havuz normal çalışmaya alınır.
Denge deposuna su ilavesi yapılır.
Havuz yüzeyinde veya tabanında yaprak vb. kalıntılar varsa kepçe yardımı ile alınır.
Ayak havuzu boşaltılarak temizliği yapılır ve tekrar doldurulur.
Duşlar, tuvaletler, soyunma odaları ve gezinti alanının temizliği yapılır.
Günlük bakım uygulamasında yapılan işlemler uygulanarak işletmeye alınır.
Temizlik işlemi yapıldıktan sonra ½ saat havuza girilmez.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.


 HAFTALIK BAKIM İŞLEMİ

 
 
Haftada 1 gün havuz işletmeye kapatılıp şok klor ile havuz suyunun şoklanması yapılır.
Günlük bakım uygulamalarında yapılan işlemler sırası ile yapılır.
Taban ve duvar temizliği sırasında yapılan işlemler sırası ile yapılır.
Havuzdaki klor seviyesi istenilen değerlere gelinceye kadar havuz işletmeye kapalı kalır.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.
                                                

AYLIK BAKIM İŞLEMİ

 

Taban ve duvar temizliği sırasında uygulanan işlemler sırasıyla yapılır
Haftalık bakım sırasında yapılan işlemler sırasıyla uygulanır.
Havuz suyundan numune alarak sağlık bakanlığınca belirlenen EK 1,EK 2, EK 3’te yer alan kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalite standartlarının belirlenmesi için analizleri yaptırılır.
Tesis içinde ve dışında, gezinti alanında sağlık bakanlığı EK 5 denetim formunda belirtilen şartlara uygunluk dışı olan yerlerde ki eksiklikler giderilir.
İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 

 Havuz girişi tek noktadan ve kontrollü olmalıdır. Çevresi kapatılarak etkilere karşı korunmalıdır.
Ayak havuzunun mantar enfeksiyonunu önleyici kimyasal ile dolu olması ve havuzun giriş noktasında bulunması.
Duşların havuz giriş noktasına yakın noktada olması ve havuzlara duş almadan girilmemesi.
Tuvaletler, soyunma odaları temiz olmalıdır. Tuvalet sonrası tekrar duş almadan havuza girilmemeli.
Havuz çevresinde suyun en sığ ve en derin noktasının yüksekliği yazılan levhalar bulunmalıdır.
Havuz çevresinde sigara içilmemeli ve uyarıcı levhalar bulunmalıdır.
Havuz çevresinde yemek yenilmemeli ve çöp atılmamalıdır.
Havuzun pH klor ve sıcaklık değerleri bir panoya yazılarak kullanıcıların görebileceği noktada bulunmalıdır.
Günlük, haftalık, aylık ve yıllık işletme defteri tutulmalıdır. Gerektiğinde denetim memurlarına ibraz edilecek şekilde muhafaza edilmelidir.
 Sağlık bakanlığından onaylı kimyasallar kullanılmalıdır.
Havuz operatörlüğünü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sertifikalı, eğitim almış kişiler yapmalıdır.
Açık kapalı yüzme havuzu işleten tesisler sağlık bakanlığı genelgesinde parametrelerin analizlerini yaptıracaklardır.
yüzme havuzu işleticileri ruhsatlı havuz suyu kullanmaktan bu kimyasalları eğitimli personelce uygulanmasından havuz suyu kalitesinin bu genelgede belirtilen limit değerleri sağlanmasından, yüzme havuzunun hijyenik şartlarda işletilmesinden ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Havuz kimyasallarının depolanması, hazırlanması ve uygulanması sırasında gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar bulunması. 
havuz suyu niteliklerinin genelge ekinde belirtilen standartları sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda uygun hale getirilmesinin sağlanması, uygun hale getirilinceye kadar havuz suyunun kullanımının önlenmesi.


  

 
 

HAVUZ BAKIM TEMİZLİK KİMYASALLARI ÇEŞİTLERİ KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1) YOSUN ÖNLEYİCİ:
 
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Amacı yosun oluşumunu bertaraf edilmesi için kullanılır.
Konsantrasyonu oranında etikette belirtildiği hesaplama üzerine kullanılır
 
2) TOPAKLAYICI:
 
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Havuz suyunda bulunan küçük partikülleri birbirine yapıştırıp daha büyük ve ağır madde olmasını sağlar. Amacı askıda duran ve havuz suyunun görünümünü bozan küçük partikülleri tabana indirmektir.
Konsantrasyonu oranında etikette belirtildiği hesaplama üzerine kullanılır
 
3) YÜZDÜRÜCÜ:
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Amacı askıda duran ve havuz suyunun görünümünü bozan küçük partikülleri yüzdürerek filtreden geçemeyecek büyüklükte tutmaktır.
Konsantrasyonu oranında etikette belirtildiği hesaplama üzerine kullanılır.
 
4) TOZ KLOR 56 ( STABİLİZATÖRLÜ):
 
Bu kimyasal günlük olarak havuza ilave edilir.4 saat de bir ölçümü yapılır. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için kullanılır.
İdeal seviye sağlık bakanlığı standardı 0.3 -0.6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0.6 – 1.2 Aralığına kadar kullanılabilir. Ton başına 2 ile 3 gr değer baz alınarak dış etkenlere ve havanın durumuna göre ilave edilir.
 
5) SIVI KLOR (STABİLİZATÖRSÜZ) :
 
Bu kimyasal günlük olarak havuza ilave edilir. Dozaj sisteminde kullanılması uygundur. Ayrıca stabilizatörsüz yani içeriğinde siyanürik asit barındırmadığından kapalı havuzlarda özellikle tercih edilir. Kapalı havuzlar için ideal kimyasaldır. Kokuya neden olmadığından mekânın havasının ağırlaşmasını önler. 4 saat de bir ölçümü yapılır. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için kullanılır.
İdeal seviye sağlık bakanlığı standardı 0,3 -0,6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0,6 – 1,2 Aralığına kadar kullanılabilir. Ton başına 12 ile 20 mlt değer taban alınarak dış etkenlere ve havanın durumuna göre ilave edilir.
 
6)TOZ KLOR 90( STABİLİZATÖRLÜ):
 
 Bu kimyasalın kış aylarında kullanılması uygundur. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için kullanılır.
İdeal seviye sağlık bakanlığı standardı 0.3 -0.6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0,6 – 1,2 Aralığına kadar kullanılabilir. Ton başına 1 ile 2 gr değer baz alınarak dış etkenlere ve havanın durumuna göre ilave edilir.
 
 7) ŞOK KLOR:
 
Bu kimyasal gerektiğinde havuza ilave edilir. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için suyun yüksek konsantrasyonda şoklama amaçlı kullanılır.
  
8) PH- , PH + :
 
Bu kimyasallar ölçüm ile gerekirse günlük olarak havuza ilave edilir.4 saat de bir ölçümü yapılır. Amacı havuz suyunun asitik ve bazik durumunu insan vücuduna göre ayarlanmasıdır.
7.2 – 7.6 arası ideal seviyedir.100 ton suya 1 ppm düşürmek veya yükseltmek için 1 kg sulandırarak uygulanır.
 
 
9) FİLTRE TEMİZLEYİCİSİ:
 
Bu kimyasal kum filtresinde biriken yağlanma ve kumdaki taşlaşmayı önlemek için sezon başlarında veya gerekli olduğu şartlarda sezon içinde kullanılabilecek temizlik ürünüdür. Amacı filtreyi temizleyerek arıtmanın daha sağlıklı olmasını sağlamaktır.
 
10) AYAK DEZENFEKTANI:
 
Bu kimyasal havuz alanının giriş noktasında ayak havuzu denilen en az 15 cm derinliğindeki bölüme her gün değiştirilerek kullanılır. Amacı havuzunu kullanan yüzücülerin ayaklarındaki mantar gibi mikroorganizmaları havuz çevresine ve havuz suyuna ulaşmadan bertaraf edilmesini sağlar.
 
11) PARLATICI:
 
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Amacı havuz suyunu daha parlak ve canlı gözükmesini sağlamaktır. Üzerinde bulunan etiketteki hesap cetveline göre kullanılır.